Kliški glazbeni umjetnici

Program za koncert je složen spontano, što je uobičajeno kad su u pitanju profesionalci. Ovaj put plakati su bili na vrijeme zalijepljeni, a reklamirali smo se i preko Facebook-a. Sa Špirom sam praizveo Ave Mariu fra Bernardina Sokola te nekoliko klavirskih djela Filipa Zlatara. Naposlijetku, sudeći prema reakcijama publike, zaključili smo da bi ovo trebalo ponoviti.